Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
terug naar top

Project-, proces management

Bureau M2 heeft een open houding tegenover en open kijk op mensen en situaties. Dit is de basis voor een goed procesmanagement en voor participatie. Bij project- en proces management houdt Bureau M2 de zakelijke, sociale kant, de tijdgeest en de eindstip in de gaten.
Bureau M2 is van mening dat samenwerking tussen private, publieke, kennissector en inwoners tot het beste resultaat leidt.
Voor Bureau M2 is het resultaat het focuspunt, het proces erheen kan flexibel zijn en via autonome processen verlopen. Heldere randvoorwaarden en een correct financieel, contract management en projectbeheersing zijn basissen op vanuit te werken.

 

Bureau M2 laat alle betrokkenen participeren en draagt er zorg voor dat belangen op een goede manier samengebracht worden. Bureau M2 verwacht dat iedere actor zijn rol neemt en biedt zonodig ondersteuning hierbij.

Tags: