Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
terug naar top

Inclusief & participatief

Bureau M2 werkt op een inclusieve manier; ze streeft naar een evenwicht tussen omgeving, sociale samenhang, economische mogelijkheden en welzijn. De belangen van de betrokkenen staan centraal.
Bureau M2 is positief kritisch en kiest voor een flexibele, vernieuwende & verrassende aanpak waarin bijvoorbeeld de principes van good governance, strategische keuzebenadering verwerkt zitten. Bureau M2 werkt systeem- en lifecycle gericht en schuift flexibel heen en weer tussen concept, planvorming en uitvoering.

 

Aanpak waarbij inhoudelijk, instutionele en relationele laag met elkaar geïntegreerd wordt. Meer informatie hierover hier

De strategische keuzebenadering oftewel strategic choice approach zet een stip op de horizon en gaat dan terug naar vandaag. Stap voor stap wordt gewerkt richting deze stip. Na iedere stap onderzoeken de betrokken waar ze staan en geven nieuw gerezen problemen vorm, schetsen opnieuw scenarios. vergelijken deze en maken keuzes. Dit gebeurt op een participatieve en interactieve manier. https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/strategic-choice-approach/ en Planning under pressure (Allan Hickling)

Tags: