Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
terug naar top

Keten en circulair

Bureau M2 kiest waar mogelijk voor een keten of circulaire aanpak, zoals bij het Bola Bondeh project en ASC Good(s) initiatief. Bij een ketenaanpak staat Bureau M2 ervoor dat iedere schakel in de keten duurzaam is. Bij een circulaire aanpak is het streven om de cirkel ook echt rond te maken.

 

Bureau M2 is via cooperatie WaterFocus als project management betrokken bij het opzetten van een duurzame waterketen in Accra, Ghana. Deze keten verbetert de inzameling en governance van afvalwater, zuivert het water en vormt het om tot hoogwaardige compost dat bruikbaar is in de landbouw. Het initiatief is een samenwerking tussen Accra Municipal Assembly, Green Gro Ltd, Louis Bolk Institute Ghana en coöperatie WaterFocus

Bureau M2 is met haar Haitiaanse partners en Nederlandse partners Clearchox en Puur Koffie gestart met het ontwikkelen van een hoogwaardige koffie- en cacaoketen. Beiden om de positie van boeren in Haiti te verbeteren en herbebossing te stimuleren. Leidend tot een betere fysieke en sociaal-economische veerkracht tegen orkanen, droogtes, overstromingen, etc.. Deze ketens gaat Bureau M2 met haar partners onderbrengen in ASC Good(s)

Een evenwicht tussen planet, people, profit en welfare

De CE is gebaseerd op het organiseren van kringlopen waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Strategisch gaat het dus om het organiseren van waardebehoud. Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw te gebruiken. Het doel van circulair ondernemen is zo ontwerpen, maken en gebruiken dat er geen, of tenminste zo minimaal mogelijk, nog sprake is van afval. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen en business modellen met zich mee rond producten en diensten. Zo ontstaan er meerdere vormen van recycling en is sprake van substitutie en conversie. Echt circulair organiseren betekent dat in de hele keten zodanige veranderingen moeten plaatsvinden dat kringlopen gedeeltelijk maar het liefste geheel gesloten worden. Dat realiseren brengt een transitie met zich mee. https://www.circulairebusinessmodellen.nl

Tags: